Co trzeba wiedzieć, jeśli chcesz sprzedać zmarłego samochód

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.

Kiedy próbuje sprzedać samochód, którego właściciel nie żyje, są pewne prawa i jurysdykcji musisz wiedzieć. Będziesz wiedział, w ten sposób, kto jest właścicielem pojazdu po śmierci jego pierwotnego właściciela. Aby go sprzedać, trzeba zgodnego z prawem tytuł pojazdu.

Zazwyczaj tytuł samochodu trafia do prawowitych spadkobierców lub beneficjentów nieruchomości. Sposób, w jaki nieruchomość jest dystrybuowany jest określone przez wolę i innych dokumentów prawnych. Więc pamiętaj, aby sprawdzić to wiedzieć, naprawdę można sprzedać samochód na swoje nazwisko.

Nie ma sytuacji, w której właściciel nie pozostawia będzie, to się nazywa testamentu umiera. W tym przypadku, pozostaje dla państwa do decydowania, kto spadkobierców zmarłego, a kto słusznie jest właścicielem samochodu. Ale może to zająć lata zarabia za zadanie sprzedać samochód naprawdę ciężko.

W przypadku spadkobierców życia mają podpisaną umowę o tym, kto dostanie samochód, jesteś w stanie sprzedać od razu. Anyway, to umowa może oznaczać, że wpływy ze sprzedaży są dzielone równo pomiędzy spadkobierców.

W niektórych przypadkach, IRS może mieć interes w sprzedaży nieruchomości w celu uzyskania podatków na jej temat. Jeśli wartość nieruchomości jest kilka milionów dolarów, niż odsetek zobowiązań podatkowych jest gdzieś pomiędzy 45 a 55 proc.

Sprzedaż Samochodów, Sprzedaż Zmarłego Samochód